เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

เข้าร่วมโครงการ “สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปี 2561

เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561

ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ “สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย”
ณ อาคาร 80 ปี พนัสพิทยาคาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด