พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ข้างสถานีคณะบริการน้ำมันคาล์เท็กซ์ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ซึ่งมีครู จำนวน 3 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 606 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน