พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัด บริเวณหน้าเสาธง และบนหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน