พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน