มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

Chonburi PAO School Games’18

คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 “Chonburi PAO School Games’18” ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 11-20 สิงหาคม พ.ศ.2561
ผลการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลบอล (ชาย) รุ่นอายุ 18 ปี ได้รางวัลชนะเลิศ 🏆🥇
กีฬาฟุตบอลบอล (ชาย) รุ่นอายุ 16 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉
กีฬาฟุตบอลบอล (ชาย) รุ่นอายุ 14 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉
กรีฑา
ได้รางวัลชนะเลิศ 2รายการ 🏆🥇🥇
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 3รายการ🥈🥈🥈
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 4รายการ 🥉🥉🥉🥉

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน