พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

English We Like 2018

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน เวลา 13.00 – 16.00 น. บริษัทถุงสตังส์กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม School road show ในโครงการ “English We like 2018 ปี 10” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมสอนเทคนิคการพูดและการทำข้อสอบ GAT & PAT English for life ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน