พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 โดย ผอ.อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม2561
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก ผอ.อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ในการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 โดย ผอ.อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ กรรมการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้ประเมิน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน