มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ (EEC) ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ณ ดรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน