กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำคณะครู เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน