ธันวาคม 11, 2023

Welcome

To SKC

นักเรียนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลกับผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนและคณะครู กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน