มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61

โครงการ 5 ส ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”🌱

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน