พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

English Camp 2018

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรม English Camp 2018 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เข้าร่วมกิจกรรม

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน