มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศคุณภาพมัธยม 2561

เมื่อวันที่12 กันยายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศคุณภาพมัธยม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัด ชลบุรี

โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ส่งคุณครูเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 2 คน คือ นางสาวกุสุมา จันทร์คล้าย และนางสาวมุกดา สุวรรณประทีป

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน