พฤศจิกายน 29, 2023

Welcome

To SKC

แสดงมุทิตาจิตงานเกษียณฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พร้อมด้วยครูพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล และตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงชุดฟ้อนเอิ้นขวัญ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในงานเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ณ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน