เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเอนกประสงค์ 5 ชั้น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

สำหรับอาคารแห่งนี้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน เริ่มเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แล้วเสร็จในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 40,829,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครู นักเรียน ภายในโรงเรียน เนื่องจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้นขึ้น รองรับให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการใช้งานดังนี้ ชั้น 1 สถานที่จอดรถชั้น 2 โรงอาหารชั้น 3 และชั้น 4 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการจำนวน 8 ห้องและห้องปฏิบัติการเรียน 4 ห้อง และชั้น 5 เป็นห้องประชุม

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด