พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (นักเรียนห้อง Gifted Computer) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน