เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

แสดงความยินดีพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการ จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง (ผอ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ณ หอประชุมอาคาร 123 ปีสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด