พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติและพิธีการขั้นตอน ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติและพิธีการขั้นตอน ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ณ โรงแรมทีเคพาเลส แขวงแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน