กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

อบรม L-Teacher Logbook ปี 2561

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลในโปรแกรม L-Teacher Logbook และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะและการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกณฑ์ใหม่ โดยมีนายจักกฤช เลื่อนกฐิน และนางวัลยา เลื่อนกฐิน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ดูรูปภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน