มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 บริเวณหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตระหนักในความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ

ดูภาพ

กฤษเนตร ประสงค์สุข 601, ดรินญา ยุพา 501 ,สุดารัตน์ สังข์สุข 203 : ภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน