พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

MOU ทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โย่วเจียง มหาวิทยาลัยไป่เช่อ และมหาวิทยาลัยครูกว่างสี (หนานหนิง) มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูภาพ

วิราภรณ์ ทีหอคำ ,ศศิลักษณ์ พิณพาทย์ : ภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน