พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบทั้งหมด 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    #skj25th   #skjthlive

ดูภาพ1  ดูภาพ2

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน