มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน