พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง จังหวัดระยอง

ดูภาพ

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน