กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

วันที่ 11 มกราคม 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีคณะครูเข้าเยี่ยมชม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน