พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

ในงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สวน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีการจัดขึ้น ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดูภาพ

ขอขอบคุณภาพจาก :  จารุเดช ศาลางาม, จิรกฤต นรสิงห์, ดรินญา ยุพา, ศศิประภา แจ้งสว่าง, ศศิธร เอิบอิ่ม, กฤษเนตร ประสงค์สุข, สิริกร ชุ่มเชื้อ, ทศพล ต้นสมบัติ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน