มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

วันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คำขวัญวันครู ปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี”

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน