เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันครู ปี 2562

ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องในวันครู ปี 2562
 
เนื่องจากคณะครูต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยกวดขันดูแล นักเรียนในความปกครองของท่าน อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด