พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับชั้นม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน