กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาครูขั้นวิกฤตได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา