กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ ! ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (ระยะเวลาที่ใช้ 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563)

ตรวจสอบตารางเรียน ที่นี่

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่อยู่ในระหว่างการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ให้ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน DLTV รับชมผ่านระบบดิจิตัลค่ะ
โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านทาง https://dltv.ac.th/home

***** การเรียนออนไลน์นี้ เป็นการจัดการเรียนตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการ หากนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจะปรับพิ้นฐานและสอนต่อยอดจากการเรียนออนไลน์ข้างต้นนี้