กุมภาพันธ์ 27, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ

กำหนดการในการเข้าสอบ

วิธีพิมพ์ใบสมัครสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6