พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ!! การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

⚠️ เหลืออีก 4 วันจะถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
⚠️ อีก 5 จะถึงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนกลางคัน (ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้เข้าสอบทำการศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ และ กำหนดการในการเข้าสอบให้ละเอียด
*** ขอให้ผู้สมัครสอบและผู้ปกครองปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก ตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

1. แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ
https://drive.google.com/file/d/1FXNE_FUCq0Fm_eK2MuW_DLF3pyG3d7Ee/view?usp=sharing

2. กำหนดการในการเข้าสอบ
https://drive.google.com/open?id=1Zqm63O8z780aB-xWlpU2dLCOkvU0QAhl

3. วิธีพิมพ์ใบสมัครสอบ
https://drive.google.com/file/d/1McvHV6b5x8o3CdCE6AF6LPzg5NmqaOBB/view?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1HhlmYFaJ33mvecytT6OhqaV7ZKdBEDit/view?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1ChEetYmjJQxXtk4pgN6x-f-tCS0yC2fY/view?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/1_9gOGpAPaXfQ0vUdzTt_rChKtC6PmbkH/view?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/file/d/12OrfXuQyzHtJ2uSSiqXrfZuOAn5osDbn/view?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/1HRbFL9H9ldo53xhG2hLJ9oQbLgfzpqrY/view?usp=sharing

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/file/d/1qYTrfesrHbTPzWDaLAKUi_crXkFcKRSg/view?usp=sharing