พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การแบ่งกอง/แบ่งหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การแบ่งกอง/แบ่งหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1- ม.3) ให้ตรวจสอบรายชื่อการแบ่งกอง/หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ตามลิงค์ที่ปรากฏโดยแบ่งเป็นลิงค์ตามระดับชั้น ตรวจสอบให้เรียบร้อยและจดจำกองและหมู่ของตนเอง หากพบข้อผิดพลาดหรือไม่พบชื่อ โปรดติดต่อครูผู้ประสานงานกิจกรรมลูกเสือระดับนั้น ๆ

ลิงค์แบ่งกอง/แบ่งหมู่หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้ประสานงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 คุณครูนิตยา ขวาไชยวี
ลิงค์แบ่งกอง/แบ่งหมู่หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้ประสานงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 คุณครูอาระญา แคนอินทร์
ลิงค์แบ่งกอง/แบ่งหมู่หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้ประสานงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 คุณครูสุชาวดี พรมณี