มกราคม 29, 2023

Welcome

To SKC

กำหนดการวันพบครูของลูกรัก (วันประชุมผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

**** ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย