พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สามารถรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2563

ในวันและเวลาราชการ สามารถมารับใบสมัครได้ที่ห้องการเงินบุคคลและสินทรัพย์
วันหยุดราชการ สามารถมารับใบสมัครได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์