กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น.