มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

ดำเนินการเลือกชุมนุมใน วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 – 20.00 น.

เลือกชุมนุมที่นี่

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน