พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2

ดำเนินการเลือกชุมนุมใน วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 – 20.00 น.

เลือกกิจกรรมที่นี่

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน