เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

การศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษนักเรียนไทย ระยะสั้น (เสียค่าใช้จ่าย)

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการไปศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษนักเรียนไทย ระยะสั้น ในโรงเรียน Boarding School ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561

โดยมีค่าใช้จ่า 128,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด