กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ !! รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานบริการ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีความประสงค์จะสมัครรับบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ จำนวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2561

โดยมีรายละเอียดดัง  เอกสารแนบ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน