มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

ด่วน!! การปรับเปลี่ยนตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โดยจะเริ่มใช้ตารางเรียนใหม่ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน