กุมภาพันธ์ 27, 2024

Welcome

To SKC

รถโรงเรียน SCHOOL TOUR 2019

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

รายการรถโรงเรียนได้เข้ามามอบความสนุกให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

โดยมีมินิคอนเสิร์ต และเหล่าศิลปิน TEEN IDOL อาทิ พี่คริส, น้ำตาล, กัน อรรถพันธ์, ไมค์, แอมป์, อาร์ม, ออฟ, นะ, นาวว์

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ