พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และมอบอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ถ่ายภาพ