เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ประเทศอิตาลี ปี 2562

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ในโครงการ “Italain International Folklore Festival”

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ณ เมือง Pontelandolfo และเมือง Riccia ประเทศอิตาลี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด