พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ACKWORTH SCHOOL

Ackworth School ได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการโปรแกรมพิเศษสำหรับนักเรียนไทยระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 14 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี.

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
เกษศรา  ขันแข็ง : ภาพ