กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

และฝ่ายกิจการนักเรียนรับมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นายวันชัย ทันสมัย

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ