พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน หัวข้อ “สวนฯ ชล เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน