พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ผลการแข่งขันฯ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561  ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เด็กหญิงชนกนันท์ มั่นคง นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  ภายใต้การดูแลของ คุณครูกาญจนา พิทยาคุณ

ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันย่อความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (สพม.18) เข้าแข่งขันรอบตัดสินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขัน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
พัทธนันท์ บุญมาก : ภาพ