เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

วันละอ่อน ปี 2561

วันละอ่อน เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ ม.6 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ม.1 และ ม.4 ซึ่งพี่ๆ ก็จะจัดฐานกิจกรรมไว้ให้รุ่นน้อง ให้รุ่นน้องได้ผ่านการผจญภัยในฐาน สนุกสนานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ซึ่งในทุกฐาน จะมีการปลูกฝังน้องๆ ให้มีความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง รุ่นพี่จะร้องเพลงโรงเรียนต่างๆ ปลูกฝังและให้ข้อคิดดี ๆ แก่รุ่นน้อง เพื่อพร้อมเผชิญหน้าและยืนหยัดกับสังคมแห่งใหม่ พร้อมที่จะมีความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่ที่ดีของรุ่นน้องต่อไปในอนาคต

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด